Perskaart rechten en plichten: Wat journalisten moeten weten

De perskaart is een essentieel hulpmiddel voor journalisten om hun werk te doen. Het biedt hen toegang tot bepaalde gebieden en evenementen en maakt het mogelijk om interviews af te nemen en foto’s te maken. Maar wat zijn de rechten en plichten die bij de perskaart horen? In dit artikel bespreken we wat journalisten moeten weten over hun perskaart.

Wat zijn de rechten van journalisten met een perskaart?

Journalisten met een perskaart hebben verschillende rechten, zoals:

 • Toegang tot persconferenties en evenementen die niet openbaar toegankelijk zijn;
 • Toegang tot gebouwen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek;
 • Toegang tot politie- en brandweerzones, mits dit veilig is;
 • Het recht om foto’s en video’s te maken;
 • Het recht om interviews af te nemen;
 • Het recht om informatie op te vragen bij overheidsinstellingen.

Wat zijn de plichten van journalisten met een perskaart?

Naast rechten hebben journalisten met een perskaart ook plichten. Zo zijn zij verplicht om:

 • Zich te identificeren als journalist met een perskaart;
 • Zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden;
 • Een juiste en nauwkeurige weergave te geven van de feiten;
 • Het privéleven van personen niet onnodig te schaden;
 • Zich aan beperkingen te houden die worden opgelegd door autoriteiten bij bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s.

Hoe kan de perskaart worden verkregen?

Om in aanmerking te komen voor een perskaart moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het aantonen van beroepsmatige journalistieke activiteiten. De perskaart wordt in Nederland uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Er zijn ook andere organisaties die perskaarten uitgeven, zoals de Politieperskaart, die wordt uitgegeven door de politie en bedoeld is voor journalisten die veel met de politie samenwerken. Het is belangrijk om te weten dat een perskaart geen garantie biedt op toegang tot bepaalde gebieden of evenementen. Dit wordt vaak bepaald door de organisator of autoriteiten.